Skladník/skladnice na HPP

Do naše­ho týmu hledáme pohodového parťá­ka, který chce prá­ci, kam se bude těšit. Jsme pro­gre­sivní, ros­toucí fir­ma, kde se neustále něco děje a rozvíjí. Pokud chcete růst s námi a umíte kopat za tým, dokážeme to náležitě ocenit.

CO VÁS ČEKÁ

 • pří­jem a kon­tro­la zboží
 • zasklad­nění zboží čtečk­ou na pozice
 • vychys­tání objed­návek z e‑shopů a velkoobchodu
 • balení zásilek (95 % zásilek do 2 kg, část max. 10 kg)
 • práce je fyz­icky nenáročná, vhod­ná pro muže i ženy v kondici
 • jednoduchá admin­is­tra­ti­va, návody, polep­ky, pod­kla­dy pro dopravce

CO VÁM NABÍZÍME

 • finanční ohod­no­cení od 30.000 — 40.000 (bonusová složka)
 • pra­cov­ní doba PO-PÁ 8–16:00 (flex­i­bil­ní úpravy dle dohody)
 • budete se podílet se na růs­tu firmy a tím i na výši vlast­ní mzdy
 • naučíme vás spous­tu nových věcí a můžete pos­tupo­vat na další poz­ice v rám­ci firmy
 • zdar­ma získáte oprávnění k obsluze manip­u­lační tech­niky (VZV)
 • sick days až 7 dní za rok
 • stra­venkový paušál
 • pit­ný režim na pra­cov­išti (zdar­ma káva, čaj, voda)
 • další výhody (mobil­ní tele­fon, sle­va na náš sortiment)

PROČ SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT

 • pří­jem­né pra­cov­ní prostředí (nové, mod­erní, tem­per­ované skladové pros­to­ry a kancelář, zázemí pro odpočinek i stravování)
 • zázemí sta­bil­ní a úspěšné české firmy s tradicí od roku 2000
 • pří­mou komu­nikaci s majitelem na osob­ní úrovni, férové jednání
 • pohodový kolek­tiv menší rodin­né firmy


CO OD VÁS OČEKÁVÁME

pra­cov­i­tost, loa­jal­i­tu a zod­pověd­nost.
chuť pra­co­v­at chytře, nikoli tvrdě.


Mís­to výkonu práce: OLBRAMOVICE (Vesel­ka) Výborná dos­tup­nost (cca 500m — 9 min­ut chůze od vlakového nádraží)

TATO POZICE JE AKTUÁLNĚ OBSAZENA.