Koktaktuje nás 777 946 723

Everbrand Absodry

Ever­brand Swe­den sídlí uprostřed švéd­ského Små­lan­du, přes­něji v malém městečku Hiller­storp. V Ever­brand věříme, že budete budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky se skuteč­nou pra­cov­ní spoko­jenos­tí, odva­hou a vášní – v odvětví, kde jsou krátkodobé potře­by součástí kaž­do­den­ního živ­ota. Vyrábíme, vyrábíme a dis­tribu­u­jeme pro­duk­ty, které peču­jí o vás a vaše okolí, ale také pro­duk­ty, které chrání naše živ­ot­ní prostředí. Tím, že nabízíme lokál­ně vyráběné pro­duk­ty, pře­bíráme svou odpověd­nost a společně pracu­jeme na světle­jší – a zelenější – budoucnosti. 

Evebrand: Pohlcovače vlhkosti pro zdravější domov

Ve společnos­ti Ever­brand Swe­den nás pohání radost a vášeň z hledání řešení, Spolehlivost, blízkost, péče a nasazení. To jsou hlavní pilíře švéd­ské značky pohlco­v­ačů vlhkosti Eve­brand. Vysoce kval­it­ní pro­duk­ty v mod­erním a min­i­mal­i­stick­ém skand­inávském designu se vyrábí s ohle­dem na živ­ot­ní prostředí a z recyklo­vaných mater­iálů v městečku Små­land. Vsaďte na švéd­sk­ou kval­i­tu, zlepšete svůj kaž­do­den­ní živ­ot a zbavte se vlhkostinepří­jem­ných pachůpohlco­v­ači vlhkosti značky Everbrand.

Odvlhčovače Absodry do každé místnosti

Vlhkost se může obje­vit všude, ať je to koupel­na, garáž, kuchyň, nebo obývák. Nad­měrná vlhkost pak způ­sobu­je řadu potíží od plís­ní, přes nepří­jem­ný zápach až po zdravot­ní obtíže. S malým a kom­pak­t­ním odvlhčo­vačem Absodry se jednoduše pomocí absorpčních krys­talů zbavíte vlhkost ze vzduchu a nepří­jem­ných pachů. Do malých i velkých míst­nos­tí až do velikosti 105 m3 zkuste Absodry Clas­sic nebo Maxi.

Zbavte se vlhkosti i zápachu až na 3 měsíce

  • Odvl­hčo­vače Ever­brand absorbu­jí nad­měrnou vlhkost, ať už je umístíte kamkoliv.
  • Spolu s vlhkostí odstraní i nepří­jem­ný zápach a váš domov bude opět půso­bit svěže.
  • Jed­na náplň absorpčních krys­talů do odvl­hčo­vačů Ever­brand vydrží až 3 měsíce.
  • K provozu nepotře­bu­jí žád­nou elek­třinu a jsou tiché, nemusíte se tak bát vysokých účtů ani hluku.
  • Absorbéry Ever­brand fun­gu­jí na prin­cipu kon­den­zace – krys­taly promění vlhkost ze vzduchu na vodu, která se zachytává ve sběrné nádržce.
  • Pohlco­v­ače vlhkosti mají také bezpečnos­t­ní prvky pro­ti pro­tečení a vylití.
  • Všech­ny pro­duk­ty jsou vyrobe­ny z recyklo­vaných mater­iálů a neza­těžu­jí tak živ­ot­ní prostředí.

Design, který si zamilujete

Švéd­ská znač­ka Ever­brand nabízí prak­tické a stylové odvl­hčo­vače. Pohlco­v­ače vlhkosti Absodry Duo Fam­i­ly jsou navrže­ny tak, aby se hodi­ly do jakéhokoli inter­iéru, od koupe­len po ložnice. Jejich min­i­mal­i­stický design si můžete užít v něko­li­ka pastelových odstínech. Umístěte je do míst­nos­tí do velikosti 50 m3 a účin­ně boju­jte s vlhkostí i s nepří­jem­ný­mi pachy.

Už žádné zatuchlé oblečení

Skříně, oblečení v kra­bicích na půdě či ve sklepě, nebo dokonce ve sportovní tašce. Pohlco­v­ače vlhkosti Absodry Duo Fam­i­ly Hang­er, Tex­tileT.Dry jsou ideál­ním pomoc­níkem pro boj s vlhkostí, zatuch­lým pachem, a dokonce pomáhá i pro­ti šíření molů. Stačí je jednoduše zavěsit do skříně na háček, nebo je umístit do sportovní tašky.

A zkrát­ka nepři­jde ani vaše auto, stačí odvl­hčo­vač umístit kamko­liv do inter­iéru auta, nebo do kufru, a nechat ho dělat svou práci.


Kat­e­gorie: Pohlco­v­ače vlhkosti Absdry

Vývoj a výro­ba: Švédsko