Koktaktuje nás 777 946 723

Rolser

Rolser, více než 50 let

Rodin­ná fir­ma Rolser působí na trhu již více než 50 let. Rodin­ná fir­ma byla založe­na ve Španěl­sku v roce 1966 a svo­je výrobky prodává do téměř 50 zemí světa.

Díky důrazu na použití kval­it­ních mater­iálů a výrobě pří­mo ve Španěl­sku, může Rolser nabíd­nout prod­louže­nou záruku 3 roky. Důkazem kval­i­ty pro­duk­tů jsou mil­iony spoko­jených zákazníků, kteří se rádi vrací pro nové mod­e­ly. Ačkoli je znač­ka Rolser na trhu již dlouhou dobu, neusíná na vavřínech a neustále klade důraz na ino­vace, mod­erní design a ekologii (#thinkgreen), čímž stále více při­tahu­je mladou gen­eraci zákazníků.

Rolser nabízí širok­ou škálu mod­elů tašek na kolečkách, které ohro­mu­jí nejen svo­jí prak­tičnos­tí, ale také svý­mi designy pro všech­ny gen­er­ace. V nabíd­ce tak naleznete nákup­ní tašky s pod­vozkem na 2 kolečkách pro běžný i sportovní terén, na 4 kolečkách pro dokon­alou sta­bil­i­tu či na 6 kolečkách pro snad­né stoupání do schodů. Za zmínku sto­jí též sto­jí sklá­dací pod­vozky či unikát­ní tašky na kolečkách, které lze snad­no složit do tvaru kabelky.

Kat­e­gorie: nákup­ní tašky na kolečkách, tašky přes rameno, žehlící prk­na a hliníkové schůdky.

Vývoj a výro­ba: Španělsko