Koktaktuje nás 777 946 723

Výhradní dovozce
a distributor pro
Českou republiku,
Slovensko.

Od roku 2013 se specializujeme na distribuci výrobků z oblasti domácích elektrospotřebičů, organizace domácnosti, vybavení pro firmy a instituce.

V portfoliu firmy Nikaro s.r.o. najdete výrobky značek Polti, Simplehuman, Elletipi, Rolser, Compactor, Rossignol, RTA global, Caimi Brevetti, TKG a Hugo Frosch.

Parní mopy a čis­tiče, parní vysavače, parní žehličky a žehlící prk­na, cyk­lónové a vod­ní vysavače, pro­fe­sionál­ní tech­ni­ka vyráběná v Itálii. 
o značce web
Simplehuman
Prémiové amer­ické odpad­kové a bez­do­tykové koše, bez­do­tykové dávko­vače mýd­la, kos­met­ická zrcát­ka s LED osvětlením, sáčky do koše, kuchyňské a koupel­nové doplňky. 
o značce web
Kval­it­ní a desig­nové nákup­ní tašky na kolečkách, žehlící prk­na a poc­tivé hliníkové schůd­ky vyráběné ve Španěl­sku již od roku 1966. 
o značce web
Vakuové úložné boxy na tex­til, orga­ni­zace šat­ny, kos­met­ické orga­nizéry, přís­lušen­ství do koupel­ny a kuchyněm, drob­ný nábytek a doplňky do domnácnosti. 
o značce web
Mod­erní a kval­it­ní ves­tavné odpad­kové koše a orga­nizéry na příbo­ry vyráběné v Itálii již od roku 1954. 
o značce web
Fran­couzký výrobce komerčních odpad­kových košů, san­itárních doplňků a měst­ského mobil­iáře s tradicí již od roku 1896. 
o značce web
Výrobce vinoték ” sto­janů na víno” z cer­ti­fiko­vaného dře­va a kval­it­ní brit­ské oceli. 
o značce web
Desig­nové vnitřní i venkovní odpad­kové koše a nábytek pro firmy a insti­tuce vyráběné v Itálii již od roku 1954. 
o značce web
Pro­duk­ty švéd­ské kval­i­ty do dománosti 
o značce web
Nákup­ní tašky na kolečkách 
o značce web
Kval­it­ní odpad­kové koše a popel­níky pro komerční sek­tor a insti­tuce vyráběné v Německu. 
o značce web
Kval­it­ní ter­mo­fory, neboli ohří­vací láhve vyráběné v Německu. Bez PVC a nebezpečných “ftalátů”.
o značce web

B2B eshop 

Reg­istru­jte se na b2b.nikaro.cz a získe­jte indi­viduál­ní obchod­ní pod­mínky. Obratem vás kon­tak­tu­je náš obchod­ní zás­tupce a poskytne zákaznický servis. 

Orion EDI 

Obchod­ním part­nerům nabízíme napo­jení na sys­tém elek­tron­ické výměny dok­ladů (ORi­ON EDI). Objed­návky, fak­tu­ry, dodací listy, stavy zásob, logi­stické dok­la­dy a další spolu tak vyřešíme jed­ním klikem bez papírů, přepisování a 0% chyb. 

Logistika 

Víme, jak je pro naše zákazníky důležitá rychlost dodání zboží. Pro­to expe­du­jeme objed­návky při­jaté do 11:30 ještě ten­týž den. Dodání v rám­ci ČR je zpravid­la do 24 hodin 

XML Feed Nikaro

XML feed 

Jdeme s dobou a pro váš ERP sys­tém nebo inter­ne­tový obchod máme připravené XML feedy. Můžete využít jen zák­lad­ní s dos­tup­nos­t­ní, nebo kom­plet­ní feed, kde najdete vešk­erá logi­stická a pro­duk­tová data, včet­ně obrázků, para­metrů, tex­tových nebo i HTML popisků.