Koktaktuje nás 777 946 723

Naše značky

Parní mopy a čis­tiče, parní vysavače, parní žehličky a žehlící prk­na, cyk­lónové a vod­ní vysavače, pro­fe­sionál­ní tech­ni­ka vyráběná v Itálii. 
o značce web
Simplehuman
Prémiové amer­ické odpad­kové a bez­do­tykové koše, bez­do­tykové dávko­vače mýd­la, kos­met­ická zrcát­ka s LED osvětlením, sáčky do koše, kuchyňské a koupel­nové doplňky. 
o značce web
Kval­it­ní a desig­nové nákup­ní tašky na kolečkách, žehlící prk­na a poc­tivé hliníkové schůd­ky vyráběné ve Španěl­sku již od roku 1966. 
o značce web
Vakuové úložné boxy na tex­til, orga­ni­zace šat­ny, kos­met­ické orga­nizéry, přís­lušen­ství do koupel­ny a kuchyněm, drob­ný nábytek a doplňky do domnácnosti. 
o značce web
Mod­erní a kval­it­ní ves­tavné odpad­kové koše a orga­nizéry na příbo­ry vyráběné v Itálii již od roku 1954. 
o značce web
Fran­couzký výrobce komerčních odpad­kových košů, san­itárních doplňků a měst­ského mobil­iáře s tradicí již od roku 1896. 
o značce web
Výrobce vinoték ” sto­janů na víno” z cer­ti­fiko­vaného dře­va a kval­it­ní brit­ské oceli. 
o značce web
Desig­nové vnitřní i venkovní odpad­kové koše a nábytek pro firmy a insti­tuce vyráběné v Itálii již od roku 1954. 
o značce web
Pro­duk­ty švéd­ské kval­i­ty do dománosti 
o značce web
Nákup­ní tašky na kolečkách 
o značce web
Kval­it­ní odpad­kové koše a popel­níky pro komerční sek­tor a insti­tuce vyráběné v Německu. 
o značce web
Kval­it­ní ter­mo­fory, neboli ohří­vací láhve vyráběné v Německu. Bez PVC a nebezpečných “ftalátů”.
o značce web