Koktaktuje nás 777 946 723

Hugo Frosch

Když v roce 1999 německý průmyslový inženýr Hugo Frosch založil ste­jno­j­men­nou rodin­nou fir­mu, využil dlou­ho­letých zkušenos­tí, které získal jako vedoucí závo­du na výrobu ohří­vacích láhví. Ter­mo­fory Hugo Frosch jsou vyrobe­ny bez použití obá­vaných změkčo­vadel „ftalátů“ a mají cer­ti­fikát kval­i­ty TÜV. Nejnovější gen­er­ace nahří­vacích láhví ECO CLASSIC COMFORT jsou dokonce vyrobe­ny bez použití PVC, zachová­va­jí svůj tvar a při kon­tak­tu s hork­ou vodou se stá­va­jí pří­jem­ně měkké.

Ter­mo­fory neboli ohří­vací láhve jsou atrak­tivní doplňky pro péči o zdraví a zvýšení pohodlí nejen v zim­ních měsících. Hugo Frosch nabízí širok­ou škálu ohří­vacích lahví a polštářů, ze které si vybere oprav­du každý. V nabíd­ce jsou desig­nové obaly z hebkých hře­jivých mater­iálů jako je plyš, umělá kožeši­na, samet, fleece či vlnalurex­ovým vláknem, ale také sportovních. Nelze opome­nout ani obaly z přírod­ních mater­iálů jako je bio bavl­na, Meri­no vlna či plsť.

Kat­e­gorie: ter­mo­fory a polštáře s ter­mo­forem, dět­ské termofory

Vývoj: Německo