Koktaktuje nás 777 946 723

Caimi

Ital­ská společnost Cai­mi založená roku 1949 patří mezi před­ní evrop­ské výrobce desig­nového vybavení pro domác­nos­ti a kanceláře. Na tvor­bě pro­duk­tů se podíle­jí nejuzná­vanější mez­inárod­ní designéři, a to je také důvod, proč výrobky Cai­mi získaly řadu prestižních ocenění za design. Na výrobcích se odráží kom­bi­nace toho nejlepšího z ital­ského řemes­la s pre­ciznos­tí mod­erní průmyslové výroby.

Kvalita, nerez, luxus.

V široké nabíd­ce pro­duk­tů Cai­mi naleznete ele­gant­ní a luxu­s­ní odpad­kové koše vyráběné z kval­it­ní nere­zové oceli, sto­jany na dešt­níky či popel­níky.

Kat­e­gorie: odpad­kové koše (venkovní i vnitřní, do domác­nos­tí i do kanceláří), odpad­kové koše na tříděný odpad, popel­níky (sto­janové nebo na zeď), sto­jany na šaty, sto­jany na dešt­níky, boxy na ros­tliny, věšáky na kabáty. 

Návrhy, vývoj a výro­ba: Itálie